Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

17.05.2007.a. Kohtumine Soome kolleegidega

17. mail toimus kohtumine Soome kolleegide Matti Ahtiaineni, Joel Salmineni, Juha Simelli ja Reio Salmiga, et arutada alustatud ühistööprojekti elluviimist ja sellega seotud probleeme. Vastavalt sõlmitud kokkuleppele finantseerib Soome pool meie koolituskursusi ja erinevaid ettevõtmisi 4 000 EUR suuruse summaga. Otsustasime osa rahast kasutada meie interneti kodulehekülje väljalaskmiseks vajaliku arvutiprogrammide ostmiseks.

Soome kolleegid olid huvitatud ka nn ”pronksmehe” küsimuse lahendamisega seotud probleemidest ja tahtsid tedad, kas see võiks mõjutada ka energeetikute tööd või töökoormust.

Kohtumisel osalenud Enn Luuk ja Sander Vaikma andsid nende poolt esitatud küsimustele ammendavad ja neid rahustavad vastused.

Kohtumine möödus igati sõbralikus ja asjalikus õhkkonnas nii nagu see on kohane kauaaegsetele koostööpartneritele.